pondělí 30. července 2012

Tell, Don't Ask

... aneb snižujte závislosti mezi třídami

Jedna z možných definic návrhového principu Tell, Don't Ask (TDA) zní takto:

"Každé rozhodování zcela závislé na vnitřním stavu objektu by mělo být prováděno uvnitř tohoto objektu."

Princip hovoří o tom, že bychom měli navrhovat třídy tak, aby se volající strana nemusela dotazovat na záležitosti týkající se vnitřního stavu volané třídy.

Ukázka porušení TDA

Mějme zjednodušený autobusový rezervační systém:

class Bus
{
    private int numberOfSeats;
    private IList<Passenger> passengers = new List<Passenger>();

    public Bus(int numberOfSeats)
    {
        this.numberOfSeats = numberOfSeats;
    }

    public bool HasFreeSeat
    {
        get
        {
            return numberOfSeats > passengers.Count;
        }
    }

    public void AddPassenger(Passenger passenger)
    {
        passengers.Add(passenger);
    }
}

class BusReservation
{
    public void AddPassengerToBus(Bus bus, Passenger passenger)
    {
        if (bus.HasFreeSeat)
        {
            bus.AddPassenger(passenger);
        }
    }
}

Proč je uvedené řešení problematické:

 • Základním principem OOP je zapouzdřenost interních dat objektu a jeho chování. Třída Bus však zbytečně zveřejňuje informaci o volných sedadlech a nutí volající stranu, aby s touto informací pracovala a zohledňovala ji před voláním metody AddPassenger.
 • Třída BusReservation je závislá na třídě Bus na dvou místech. Dotazováním na vlastnost HasFreeSeat a voláním metody AddPassenger. Každá nadbytečná závislost mezi třídami zvyšuje komplexitu návrhu a zhoršuje vlastnosti systému.
 • Třída Bus nutí volající stranu, aby měla znalost o tom, že před zavoláním AddPassenger si musí nejprve sama ověřit splnění kontraktů přidání cestujícího. S tím souvisí i závislost na správném pořadí volání. Samostatné volání HasFreeSeat nedává smysl.
 • Co když se v budoucnu změní podmínky, za kterých je možné přidat cestujícího? Nyní je přidání závislé pouze na volném sedadle, ale nově může přibýt podmínka typu "je autobus pojízdný". Pak bude nutné doplnit test na vlastnost IsMobile na všechna místa volání AddPassenger.
 • Každá nadbytečná závislost zvyšuje komplexitu jednotkových testů. Pokud chceme testovat třídu BusReservation v izolaci, musíme mockovat třídu Bus (nebo lépe rozhraní). V našem problematickém případě musíte přidat chování mocku pro vlastnost HasFreeSeats a metodu AddPassenger.

Vhodnější řešení

Odstraníme závislost volající třídy na dotazování se na volné sedadlo. Veškeré testy na proveditelnost akce přidání cestujícího jsou zapouzdřeny uvnitř metody AddPassenger. Pokud některá z podmínek není splněna, je vrácena výjimka, kterou zpracuje volající strana. Volající straně se situace zjednoduší.

class Bus
{
    private int numberOfSeats;
    private IList<Passenger> passengers = new List<Passenger>();

    public Bus(int numberOfSeats)
    {
        this.numberOfSeats = numberOfSeats;
    }

    private bool HasFreeSeat
    {
        get
        {
            return numberOfSeats > passengers.Count;
        }
    }

    public void AddPassenger(Passenger passenger)
    {
        bool isFull = !HasFreeSeat;

        if (isFull)
        {
            throw new Exception("Bus is full.");
        }

        passengers.Add(passenger);
    }
}

class BusReservation
{
    public void AddPassengerToBus(Bus bus, Passenger passenger)
    {
        bus.AddPassenger(passenger);
    }
}

Vezměte si na pomoc Adapter

Pokud využíváte rozhraní, které nemůžete měnit (komponenta třetí strany) a které porušuje TDA, můžete si pomoci návrhovým vzorem Adapter (Wrapper). Např. v jazyce C# je za příkazem foreach schován adaptér, který zjednodušuje práci se vším, co zveřejňuje metodu IEnumerator GetEnumerator(). Z IEnumerator pak postupně volá metodu bool MoveNext() a dotazuje se na vlastnost object Current { get; }. Více na stackoverflow.com.

Závěrem

Tak jako většina principů a doporučení objektového návrhu, tak i TDA není možné bez rozmyslu aplikovat dogmaticky ve všech situacích. Záleží na zodpovědnosti navrhované třídy, zda-li poskytuje příkazy (commands) k vykonání nějaké akce nebo dotazy (queries) vracející vnitřní stavy objektu. V případě příkazů byste však měli o dodržování principu TDA usilovat.

4 komentáře:

 1. Díky za článek.

  Ve správném kódu je použita výjimka což je anti-pattern. Výjimky by se neměli používat pro zcela běžné situace.

  Add passanger by mělo vracet bool. Volající třída každopádně musí být připravena na obsazený bus.

  TT

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tomáši, díky za připomínku.
   Vyvolání výjimky v AddPassenger by nemělo být porušením nějakého dobrého mravu. Nepřidání uživatele může nastat z více důvodů. Na tento stav třída Bus zareagovat neumí a proto vyvolá výjimku. Volající strana (třída BusReservation) dostane kontext neúspěchu operace. Je otázkou, zda-li bude na chybu nějak reagovat nebo nechá jednoduše výjimku propagovat do "vyšších" tříd. Přidání cestujícího může být pouze jedním z mnoha kroků větší transakce, která si jako celek výjimku zachytí.
   Myslím, že používání výjimek kód zpřehledňuje a zlepšuje čitelnost.
   Třída BusReservation nutně nemusí na nepřidání cestujícího reagovat. Záleží, jak jsou nadefinovány její role a zodpovědnosti.
   Pokud máš odkaz na nějaký zdroj pro podporu Tvého tvrzení o anti-patternu, prosím přidej link. Děkuji.

   Vymazat
  2. Roberte i Vlaďko, díky za reakce. Odpovídám později, dovolenkoval jsem :)

   Obecně se držím principu nepoužívat výjimky na běžný chod programu a opak považuji za anti-pattern. Za běžný chod který považuji i pokus o rezervaci v již plném autobuse. Příklad: osoba se zobrazí jízdní řád, po pár vteřinách nebo minutách klikne na rezervovat místenku.

   Zdroj: Joschua Blooch, Effective Java, chapter 9 Exceptions. (Prakticky cituji poslední větu na straně 243, ale chce to přečíst o kontext) http://books.google.cz/books?id=ka2VUBqHiWkC&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=snippet&q=%22exceptions%20are%20designed%22&f=false

   Na druhou stranu uznávám tvůj i Vlaďčin argument - že použitím výjimky je návratová hodnota flexibilní bez změny kódu třídy Bus, která bude časem volat další kontroly a jen propouštět jejich výjimky dále. Samozřejmě záleží na další stavbě programu. Použitá výjimky mi ale přijde vhodné jen při užší dostupnosti metody než public. (V Javě do package protected, v .Net do internal). Ale třeba je Váš názor jen modernější. Nebudu jej teda nadále považovat za anti-pattern :).

   Vymazat
 2. Obecně se dá řící, že programátoři velmi rádi vracejí NULL, false atp, než aby vyhodili vyjímku, typicky metoda GetById(Id) má vyhodit vyjinku.
  Ale Robert C. Martin by určitě raději vyhodil vyjimku a mě osobně se také víc líbí vyhození výjimky.
  Nicméně není nic proti ničemu tam podobnou metodu mít (lepší by byla asi metoda CanAddNěco, která by pořešila jak počet sedadel, tak mobilitu atp)

  OdpovědětVymazat