pondělí 1. října 2012

Společné vlastnictví kódu

... nejvyšší forma týmové spolupráce

Franta je na dovolené, proto si musí zákazník počkat tři týdny na opravu komponenty.
Vím, že je kód této třídy ve špatné kvalitě, ale není to můj problém. Obrať se na autora!
Už teď se mi při pomyšlení na refaktoring Robertova kódu dělá špatně! Tohle po mně vážně nechtěj!
Jsem specialista na UI a nebudu zasahovat Martinovi do kódování middleware.
Ludva se otrávil methylalkoholem a oslepl. Bude trvat týdny, než to někdo převezme.

Pokud se váš vývojový tým dostává do podobných situací, zřejmě by vám pomohlo praktikování společného vlastnictví kódu (Collective Code Ownership). Jedná se o jednu z technik metodiky extrémního programování (XP). Jednoduše by se dalo CCO definovat takto:

"Všichni sdílí zodpovědnost za kvalitu kódu. Každý může udělat změnu v jakékoli části kódu. Od všech se očekává, že odstraní problémy, na které v kódu narazí."

Pojďme se podívat, jakou přidanou hodnotu nám společné vlastnictví přináší.

Vyšší kvalita kódu

V socialismu se kolektivní vlastnictví příliš neosvědčilo. Ve výsledku všechno patřilo všem a nikomu a stav věcí podle toho vypadal. Vývojový tým je však specifická struktura, která při správném vedení a správných charakterových vlastnostech jejich členů, dosahuje spoluprácí vyšší výkonnosti. Skupinová zodpovědnost vede k tomu, že vývojáři usilují společně o vysokou kvalitu kódu. Špatný kód napsaný kolegou je i můj špatný kód. Kolega by měl pod závazkem společného kódu cítit větší zodpovědnost a snažit se o potřebnou kvalitu. Já bych naopak měl na nekvalitní kód upozornit a nebo jej přímo zlepšit. Třeba refaktoringem nebo vylepšením návrhu.

Pokud je váš kód zveřejňován a běžně posuzován jinými lidmi, zvyšuje se vaše motivace ke kvalitnější práci. Profesionální vývoj software je o osvojení správných návyků. Nad návyky nepřemýšlíte, děláte je automaticky. Pokud jste junior vývojář, bude pro vás práce v týmu s CCO obrovskou školou. Na druhou stranu někteří senior vývojáři mohou mít problém s tím, že někdo jiný jim vidí do kódu a navíc si ho dovoluje měnit! Považují svůj kód za natolik intimní záležitost, že si ji brání jako poklad. Někdy je to také z důvodu, že jejich kód je nečitelný, tedy špatný a sami to vědí.

Poznámka: Mezi atributy externí kvality kódu patří bezchybnost, použitelnost, efektivita, spolehlivost, integrita, přizpůsobivost, přesnost a robustnost. Mezi atributy interní kvality kódu patří udržovatelnost, flexibilita, přenositelnost, znovupoužitelnost, čitelnost, testovatelnost, srozumitelnost.

Vzájemná zastupitelnost

Tradičním problémem vývojových týmů je koncentrace znalostí pouze u konkrétních lidí. Autor komponenty je jediný, kdo zná její kód a pro ostatní se jedná o černou skříňku. Někomu pocit nepostradatelnosti může dělat dobře, ale pro flexibilitu vývoje je to špatně. Dovolená, nemoc nebo jiná absence zablokuje práce na komponentě na dlouhou dobu. Úplná ztráta člena týmu pak může způsobit katastrofu.

Společné vlastnictví kódu tyto problémy řeší poměrně efektivně. Dobrá znalost codebase je dovedností každého člena týmu. Oprava chyby, doplnění funkcionality nebo jiný zásah do kódu někým jiným než autorem? Není problém. Ty máš čas, tak to prosím udělej.

Co vlastně potřebujeme?

Společné vlastnictví kódu nelze efektivně aplikovat bez dalších podpůrných technik XP. Jinak se výsledek může významně lišit od našeho očekávání.

Vývojáři si musejí rozumět. Jejich kód musí být vzájemně snadno pochopitelný. Je nutné zavést jednotný kódovací styl (Coding style). Měly by se ctít zásady čistého kódu (Clean Code) a jednoduchého návrhu (Simple Design). Vysoká čitelnost kódu je zásadní požadavek na práci profesionálního vývojáře. V případě CCO je jeho důležitost ještě umocněna.

Kvalita existujícího kódu je přírůstkově vylepšována postupným refaktoringem (Refactoring). Refaktoring úzce souvisí s pokrytím kódu pomocí testů. XP aplikuje metodiku testy řízeného vývoje (Test-Driven Development). Bez správného pokrytí kódu jednotkovými testy se nedá CCO použít. Vycházíme-li z definice CCO, kdy každý má právo a povinnost kód vylepšit (refaktorovat) a rozšířit, je regresní funkce jednotkových testů nenahraditelná. Pokud by testy nad kódem nebyly, každý by se bál do stávajícího kódu zasáhnout.

Další úrovní zajištění je technika postupné integrace (Continuous Integration). Po každém promítnutí změny v kódu do společného prostoru je proveden kontrolní serverový integritní build, jehož součástí by mělo být i spuštění jednotkových testů. V případě zanesení problémů je autor změny ihned vyzván k opravě. Touto technikou je zajištěna integrační validita kódu na týmovém serveru.

Tým by měl používat verzovací systém (Version Control) pro správu zdrojového kódu s podporou vícenásobného checkoutu. Při CCO dochází častěji k situaci, kdy více uživatelů v jednom období edituje lokálně stejný objekt. Systém by měl mít kvalitní nástroj pro následné slučování změn. Doporučuje se u existujícího kódu dělat úpravy menšího rozsahu a tím pádem častěji vracet změny na server.

Efektivní podpůrnou technikou je párové programování (Pair Programming). Programování ve dvojicích zlepšuje komunikaci, urychluje šíření znalostí v týmu, díky online revizím návrhu a kódu zvyšuje výslednou kvalitu. Většina kombinací [nováček|pokročilý|expert]{2} je ve výsledku efektivní, kromě nováček + nováček - mentor. Páry by se měly měnit a je nutné vytvořit unifikované programové prostředí u všech párovačů. Není nutno párovat po celou dobu práce.

Rizika

Nedostatečná znalost problematiky jednoho z členů týmu může způsobit problematický zásah do existujícího kódu. Jako pojistky máme jednotkové testy, které by zároveň měly dokumentovat návrh příslušné části systému. V případě, že znalosti člena týmu jsou špatné, mohlo by zabrat nasazení párového programování.

Nikdo se nehlásí k zodpovědnosti za daný kód (No Code Ownership). Takového rizika se mohou obávat především projektoví manažeři. Všem zúčastněným musí být zřejmé, že zodpovědnost za každou část leží na celém týmu. Postoje typu "Já mám svůj kód v pořádku a tento mě nezajímá" je potřeba eliminovat.

Nedodržení souvisejících agilních technik oslabí výhody CCO a možná jej úplně zabije. Je na zodpovědnosti vedoucího týmu, aby zajistil vytvoření a provoz správně nastaveného agilního prostředí.

Alternativy

Pokud se codebase striktně rozdělí podle členů týmu a vzájemně si do kódu nezasahují, mluvíme o silném vlastnictví (Strong Code Ownership). Méně striktní je slabé vlastnictví (Weak Code Ownership). Kód je stále rozdělen podle správců jednotlivých komponent, ale jiný člen týmu může po svolení od správce kód změnit.

Závěrem

Pro malé a agilně řízené týmy se jeví CCO jako přirozené řešení požadavků na kvalitu a zastupitelnost. U korporátních neagilně řízených týmů by se na propagátora CCO mohli dívat jako na Marťana, můžete to zkusit. :) Pokud pro vás není agilita sprosté slovo, určitě stojí za to se nad dopady CCO zamyslet.

Rád bych článek doplnil o nějaké praktické postřehy, ale ve firmě se nám zatím nepodařilo vytvořit dostatečné prostředí pro provozování společného vlastnictví kódu. Výhody jsou zřejmé a rádi bychom stávající slabé vlastnictví přetransformovali na společné. Pokud máte vlastní zkušenost, prosím o připojení komentáře. Děkuji.

Zdroje

The Art of Agile Development: Collective Code Ownership - můžete si přečíst odpovědi na otázky, které zřejmě vznese každý, kdo o přechodu na CCO uvažuje.

1 komentář:

  1. Pěkný článek, rád bych na pár věcí reagoval:
    - "Vyšší kvalita kódu": myslím, že obecně to určitě platí, ale samozřejmě je to všechno o lidech. Mám projekty, kde s lidma nic nehne a pořád kód prasí, na jiných projektech toto zase funguje parádně.

    - moc se mi líbí tvrzení "Vysoká čitelnost kódu je zásadní požadavek na práci profesionálního vývojáře". Naprostý souhlas.

    - hodně souhlasím s podporou testů, protože ze zkušenosti vím, že v tomto často máme problém. Někdo někde něco opraví, a protože pro danou oblast nemáme žádné testy (prostě historický kus kódu), tak spadnou testy úplně z jiné oblasti, která změněný kód využívá. A pak to má za následek, že bojujeme s rozbitými testy, protože tomu, kdo udělal ty změny nedojde, že ty testy rozbil právě on

    OdpovědětVymazat