sobota 31. května 2014

Malými krůčky ke zvládnutí velkých úkolů

Tento příspěvek je krátkou obhajobou dekompozice složitých problémů na malé koncové tasky. Práce s malými tasky totiž působí přímo blahodárně na často dost zatížené nervové soustavy členů projektového týmu. Pokud se váš projekt zasekává a dostává se do vážnějších problémů, zkuste se zamyslet nad tím, zda-li nebojujete s problémy, které jsou typické pro nezvládnutí správné dekompozice složitosti.

Malý task

Co je vlastně myšleno malým taskem? Pro mě je to task s dobou realizace do 4 hodin, ale ideálně kolem 2h. A nezávisle na tom, zda-li se jedná o práci analytickou, návrhovou, implementační, testování nebo úkoly spojené s podpůrnou infrastrukturou projektu a byrokracií (paper work). Velikost commitu v případě implementačního tasku by neměla překročit řádově desítky změněných řádků (počítáno jako LLOC). Na druhou stranu je počet změněných řádků kódu dost zavádějící metrika. Někdy můžeme půl dne hledat bug a výsledkem je změna na jednom řádku (+ nový původně padající test). Jindy děláme refaktoring a jeden rozsáhlejší rename vynutí změny na stovkách řádků.

Ne vždy se to podaří ...

Rozložení řešeného problému na malé postupné krůčky je efektivní a univerzální technika ve všech oborech lidské činnosti. Ve vývoji software je ale nutné mít vhodné podpůrné nástroje a efektivní postupy. Jinak se dobře míněná snaha o zvýšení efektivity práce změní ve znechucené trápení. Je nutné zajistit splnění několika základních podmínek:

 • Pracovní postupy by neměly být zatíženy přílišným formalismem. Čím méně restriktivních opatření, tím lépe. Příliš formální metodiky jsou účinnou antikoncepcí proti vytváření malých tasků. Předpokládám, že agilita si vybojovala místo i ve vašem vývojovém týmu a proto bude tato podmínka bude splněna.
 • Používejte nástroj, který vám usnadní správu a vizualizaci tasků. Protože jsou malé, je jich také mnoho. Nástroj musí být intuitivní, rychlý a dostupný bez omezení. My jsme se rychle spřátelili s YouTrackem, který pro naše potřeby maximálně vyhovuje.
 • Vytvoření tasku musí být rychlé. Vybrat umístění (projekt, feature nebo user story), zadat název, stručný popis, akceptační kritéria a estimaci. To by mělo ve většině případů stačit. Někdy se při vytváření tasku zasekneme, neboť napsat dobré zadání je pracné. Ale zdržovat by nás mělo pouze naše myšlení a ne použitý nástroj.
 • Používejte pouze atributy, které potřebujete. Šablona tasku, která má desítky atributů je dobrá obvykle jen pro někoho, komu potřeba projektové formalizace způsobila neléčitelnou ztrátu zdravého rozumu. V jednoduchosti je síla, proto nejdůležitější položky musí být dostupné rychle, bez nutnosti překlikávání. Méně využívané položky by pak měly být schované na detailových kartách. A nepoužívané bez milosti odstraněny. Dvakrát si rozmyslete, než přidáte nový atribut.
 • Workflow tasku musí být jednoduché. Čím méně stavů tím lépe. Na našem posledním projektu jsme zvolili tyto: Backlog, Ready for Dev, Dev in Progress, Ready for Review, Review in Progress, Finished (+ Waiting) s vizualizací pomocí Kanban boardu. Pokud bychom neměli interní politiku o revidování každého tasku, pak bychom ještě dva stavy ušetřili. Některé typy tasků ale jedou v jiném režimu, např. task typu Bug nahlášený od testerů nebo v horším případě z produkce.
 • Mělo by být možné integrovat systém pro evidenci tasků s dalšími články vývojové infrastruktury. A to se správou repository, buildovacím serverem, IDE, CASE, apod. Např. k namapování změn v kódu na příslušný task pak pouze stačí odkazovat id tasku v commit message.

Ale když se to podaří ...

A v čem jsou vlastně malé tasky šikovnější než ty velké obludy?

 • Rychlé vyřešení tasku působí blahodárně na psychiku a dobrý pocit z dokončení je účinným motivátorem do další práce. Rozplizlé dlouhé tasky nás naopak demotivují, nevidíme na jejich vzdálený konec a vnášejí pochybnosti o naší pracovní efektivitě. Tak jako většina lidských činností je i vývoj software psychologickou hrou s naším podvědomím, snahou udržet nadšení, pozornost a správný kurz k požadovanému cíli.
 • Menší jednotky práce je snadnější přesně specifikovat. Problém jsme nuceni už při zadávání lépe promyslet a zadefinovat akceptační kritéria. Dobrým zadáním problému zvyšujeme pravděpodobnost správné realizace a efektivního review.
 • Přesnější estimace. Je dost deprimující, když se skutečná pracnost na hony liší od té odhadované. Malé úkoly trefíme mnohem lépe. Doporučuji mírně pesimistický přístup a zohlednit časovou rezervu. Udělat úkol dříve než se čekalo je povzbuzující. Máme ze sebe dobrý pocit a roste nám správným způsobem sebevědomí. Naopak výrazné přešvihnutí estimace nás dostává pod tlak, který často vyústí ve sníženou kvalitu výsledku.
 • Review menších změn je mnohem efektivnější. Je zřejmé, na co se zaměřit. Review trvá kratší dobu, takže reviewer je pozornější, neusíná a často i něco objeví.
 • Stává se méně často, že odcházíme domů a zůstane po nás nedokončený úkol. Já osobně nemám tyhle situace vůbec rád a když něco nedotáhnu do konce, přemýšlím nad tím ještě doma. A nejhorší je nedotahovat věci v pátek odpoledne.
 • Pokud zaneseme chybu nebo rozbijeme CI build, pak je problém mnohem lépe dohledatelný. Je rozdíl, pokud hledáte v commitu s 20 změněnými řádky nebo s 200.
 • Dostáváme rychlejší zpětnou vazbu a pokud se něco nepovede, nevracíme se příliš daleko dozadu. Víme, jak je nepříjemné zahodit kód, nad kterým jsme strávili dlouhé hodiny nebo dny. Obvykle je ale výhodnější špatný kód zahodit, než obhajovat jeho smysluplnost a tím jeho eutanázii pouze oddalovat a zvyšovat tak náklady na vývoj.
 • Malé tasky vnášejí do vývoje větší dynamiku a celý tým může sledovat postup řešení většího celku, třeba user story. Nestává se, že programátor dostane zadání, pár dnů o něm nevíte a pak se objeví s “vymazlenou” implementací, která se ale hodně odklonila od původního záměru a trpí mnoha nedostatky.
 • Jistě znáte techniku TDD, která nabádá ke krátkým implementačním cyklům se strukturou: 1. rozmysli si co chceš (napiš test), 2. naimplementuj to (napiš produkční kód), 3. zkontroluj, jestli změna nerozbila celek (všechny testy zelené), 4. vylepši fungující implementaci (refaktoring). Díky TDD dostáváme okamžitou zpětnou vazbu o stavu našeho kódu. Malý task by pak v tomto chápání mohl mít podobný efekt jako cyklus TDD, ale s větší granularitou. Nutí nás více rozmýšlet požadovaný výsledek, ten dostáváme již během několika hodin. Po uložení změn do repository získáme skrze CI build informaci o stavu celku. V rámci review můžeme řešení ještě vylepšit.

S malými tasky můžeme dosáhnout velkých výsledků. A navíc velmi efektivním způsobem. A za každé dokončení tasku se můžeme nějak odměnit. Třeba procházkou k lednici, krátkou rozcvičkou nebo dobrým kafem. A život programátora bude zase o něco veselejší! ;)

neděle 4. května 2014

Mýty o češtině v softwarových projektech

Pojďme společně rozkrýt několik mýtů pojících se k používání češtiny v softwarových projektech. Do mých názorů se promítají zkušenosti ze dvou zcela odlišných softwarových firem a světů. Dřívější firma byla orientovaná na regionální trh (ČR, SK) a všechny projekty byly realizovány v češtině. Stávající firma naopak dodává systémy do všech koutů světa a na vývoji pracují lidé z více států. Vývoj tedy logicky probíhá kompletně v angličtině.

Je potřeba přiznat, že ještě před několika lety bych určitě mluvil jinak a tento blogpost bych nenapsal. I z některých mých prehistorických příspěvků je zřejmé, jaký pasivní zastánce češtiny v kódu jsem dříve býval. :) Možná ne přímo zastánce, ale spíš ten, kterému čeština nijak výrazně nevadila. Byl jsem tak prostě zvyklý roky programovat a celé to zapadalo do požadavků na software realizovaných projektů. Domnívám se, že není problém své názory měnit na základě poučení z chyb a podle postupně získaných zkušeností. :)

Mýtus "Programátor nepotřebuje umět výborně anglicky"

Znalost angličtiny je jednou z klíčových dovedností programátora. Dalo by se říct, že je to takový meta-skill. Náš obor klade vysoké nároky na průběžné učení a rozšiřování profesní kvalifikace. Bez znalosti angličtiny je právě získávání nových dovedností a znalostí velmi problematické. Knížky, fóra, github, blogy, socsítě, návody, dokumentace, a další jsou studnicí informací, které mohou rozhodovat o úspěchu či neúspěchu celého projektu.

Zdrojový kód je důležitý komunikační prostředek celého týmu. Jazykové schopnosti členů týmu se výrazně projeví na kvalitě celého kódu. Špatné pojmenování je významným zdrojem programových chyb a nečekaných překvapení. Testy slouží jako interní dokumentace systému a jejich názvy musí být co nejvýstižnější.

Určitě nezastávám názor, že programátor, který neumí pořádně anglicky, není schopen vytvářet ve výsledku kvalitní aplikace. Věřím, že mnoho dobrých aplikací napsali a ještě napíšou lidé, kteří anglicky umí velice špatně. Ale mnohem větší procento dobrých programátorů angličtinu ovládá dobře. Je to stejné jako s jinými skilly. Nemusíte psát testy, používat TDD, CI, agilní metodiky, prototypování, iterativní vývoj, revize kódu, apod. a požadovaného výsledku také dosáhnete. Otázkou je v jaké kvalitě a s jakou efektivitou? A hlavně, kdo a jak bude schopen aplikaci dlouhodobě udržovat a rozvíjet?

Souvislost jazykové vybavenosti programátora a otázka pracovních příležitostí na zajímavých projektech je na samostatný blogpost. Určitě má zkušenosti každý, kdo se v poslední době zajímal o nějaké pracovní nabídky. Angličtina je již téměř všude must-have. A kde není, tam je to podezřelé. :)

Mýtus "Čeština ve zdrojovém kódu nevadí"

English. Lingua franca for programming.

Z pohledu někoho, kdo angličtinou příliš nevládne, je čeština jedinou šancí jak významu kódu porozumět. Já ale za ideální situaci považuji, když jediným místem ve zdrojových kódech, kde objevíme češtinu, jsou lokalizované resources. Čeština namíchaná s angličtinou snižuje čitelnost kódu. Do názvosloví se zanášejí patvary typu ObjednavkaFactory, ObjednavkaTovarna, getCena, apod. Neustále se řeší, co se má přeložit a kdy je lepší ponechat anglický ekvivalent. Pamatuji na situaci, kdy kolega pojmenoval třídu 'Kanalovna', protože pracovala s channels WCF služby. Jiným hezkým případem programátorské lidové tvořivosti budiž chybová hláška z přiloženého tweetu, kterou nedávno zpopularizoval Augi. Prostě hromada problémů způsobená díky pokusům sloučit dva nekompatibilní jazykové světy.


Mýtus "Terminologie domény by měla být v češtině, protože v ní máme větší vyjadřovací možnosti"

Nejčastější výjimky z pravidla “vše v angličtině” se dělají na úrovni názvů doménových objektů. Argumentem bývá terminologická složitost některých specifických domén, kdy je problém najít vhodný termín “alespoň v češtině”. Pokud ale najdeme vhodný termín v češtině, určitě ho najdeme také v angličtině. V některých případech se určitě vyplatí spolupracovat se zkušeným překladatelem. Doménu by měli dobře znát doménoví analytici a v potřebném rozsahu také programátoři. Kodéři bez znalostí souvislostí nemají obvykle v projektu příliš vysokou hodnotu.

Osobně vidím problém ještě někde jinde. A sice je nutné, aby každý projekt měl dobře definovaný doménový slovník, ze kterého vychází terminologie používaná v projektu. Z vlastní zkušenosti vím, jak velký problém to bývá. Pokud se už na začátku projektu nezadefinují jednoznačně pojmy, pak to dopadá tak, že se systém hemží synonymy a různými názvy pro stejnou entitu nebo vlastnost. Takové nejednoznačnosti výrazně komplikují pochopení a udržovatelnost systému.

Mýtus "Každý softwarový projekt by měl být realizován v angličtině"

Jsou projekty, u kterých je jasné, že jiná možnost než angličtina neexistuje. Např. děláte pro zahraničního zákazníka, ve vašem týmu se mluví více jazyky, máte globálnější ambice, vyvíjíte nějaký open-source nebo prostě jen chcete, aby váš kód pochopil i někdo nemluvící česky. Na druhou stranu jsou stále situace, kdy je nutné projekt realizovat ve větší míře v češtině. V případě, že máte pouze lokálního zákazníka, kterému nevadí, že nebude mít projektové artefakty v angličtině a současně nemáte tým, který by to v angličtině zvládl. Pak to zřejmě smysl má. Osobně si ale myslím, že takové ryze české projekty budou stále více v menšině. Uvědomělí zákazníci budou požadovat za svoje (nemalé) investice realizace projektů, které nebudou pevně svázané s lokálním jazykem.

Mýtus "Dobrá kombinace je kód v angličtině a zbytek v češtině"

Nevidím to jako úplně dobrý nápad. Takový hybrid asi nebude použitelný pro někoho, kdo nemluví česky. Při realizaci projektu se navíc budete muset neustále přepínat mezi češtinou a angličtinou. Rozhodněte se pro angličtinu a vytvářejte všechny projektové artefakty v angličtině. Zpočátku to možná bude trochu drhnout, ale vydržte, výhody jsou zřejmé.

Mýtus "Kód v angličtině, komentáře v češtině"

Raději dobře čitelný kód, který nepotřebuje (nedokumentační) komentáře. A pokud jsou přeci jen potřeba, pak bych rozhodně zůstal u angličtiny. Komentáře v češtině by se nejspíše staly nesmyslnými ostrůvky vítězství programátorova nacionálního cítění. U dokumentačních komentářů předpokládám, že budou vždy v angličtině.

A na závěr jeden bonbónek ...

"Pro větší názornost jsem zdrojový kód přeložil do češtiny"

Néé, jen to ne. Pokud k tomu autor překladu odborné literatury přidá ještě jako bonus diakritiku, pak takovou knížku dočte do konce zřejmě jen hodně otrlý jedinec. ;)

Jaký názor na symbiózu češtiny a angličtiny máte vy? Díky za komentář.